"Vi flyttar det mesta åt de flesta"

"Tunga lyft"


Flyttning av kassaskåp, pianon, flyglar, värmepannor, värmepumpar och maskiner är något som många kanske ser som problem medan vi tar det som utvecklande utmaningar där många objekt och miljöer är olik någon annan.

Dessa uppdrag kräver inte bara styrka utan även tekniskt kunnande och planering.

Vi är rustade med redskap som kärror och bärselar för de flesta situationer.

© Skellefteå Stadsbud 2017 - All rights reserved.